Tips til Tananger

Tips til Tananger

Publisert av Eirik Gundersen den 25.06.19.
Dette innlegget er hentet i sin helhet fra bloggen til Petter Skudal hos PureFishing. Dette er en blog som det kan være verd å følge med på, for her kommer det tips og nyheter om havfiske. 

NM Tanager 2015!

Det er mange som skal fiske festival ut fra Tananger for første gang under NM i år og har spurt om tips. Jeg syns Tananger er det beste konkurranse vannet vi har. Det fins bra med fisk, men man må fiske korrekt og være på hugget for å henge med. Fiskene er ikke store, men det er fisk til alle under båten og det er sjelden det bare er en på båten som får en art.

Hummeren Hotell er det perfekte stedet for å bo under en festival, Det er bokstavelig talt bare 10m fra frokostbordet til båtene og kanskje 100m fra parkeringsplassen til den båten som ligger lengst bort. Etter konkurransen kan forfriskninger av alle slag kjøpes bare 5 meter fra båtene og derfra bare 15m til hotellrommet.

Fiskeområdet kan grovt sett deles i utaskjærs og innaskjærs. Hvis værforholdene er gode pleier man å begynne utaskjærs og flytte seg innaskjærs siste halvdel.

Utaskjær deles i 2 områder; grunn området Karlsmed (30-60m) samt utenfor/rundt øyene Kjør og Roth. (drivhastighet 1-2knop)   Stang ca 20-30lbs med «indikator topp» (f.eks Abu Suverän) og sterksnelle i medium str (f.eks  Penn Squall/fathom LD i str 30), Fireline 0,25mm og søkke 400g (200-500g)

Innaskjærs er innenfor øyene og  «nord for» Feisteinfyr. Driv hastighet 0,5-1knop.Stang ca 12- 20lbs  med «indikatortopp»  og medium størrelse snelle med tellerverk anbefales, (f.eksAmbassadeur 7000LC) med fireline 0,15-0,20mm og søkke 200g (100-300g). Dvs standard Drøbak stang snelle passer bra.

På en  vanlig dag reiser båtene ut til  Karlsmed der man fisker etter: Lyr, Sei, Torsk, Lange, Brosme, Lusuer og Sypike. Disse artene kan også fås innaskjærs på noen små områder (topper, vrak) men da i mindre antall. Etter en tid vanligvis ca halve tida reiser man in mot Feisteinfyr og fisker etter flyndre, hvitting, hyse og knurr. Det fins også områder ved Karlsmed som vil gi Hyse, Hvitting, Knurr men de er «små» og ikke alle fiskeskippere/båtførere kjenner dem. Karsmed er langt til havs og det kan være vanskelig å fin navigere.

-Lyr (25-40cm) kan fås over alt på Karlsmed, men «toppene» er best og når noen får må  man være rask. Fiskes med Pilk og 2 gummimakk. Jeg bruker Abu Lukas i 300g (200-400g) og 2 bull gummimakk i 4/0 (2/0-6/0). Farger som brukes er Natur, Gul, Grønn, Rød, Blå. Hvis båten finner Lyr er det gode muligheter får å fylle kvoten.

-Sei  (25-40cm). Samme taktikk som lyr. Men kan også fiskes med hekle hvis de er små, Vanligvis meget lokale stimer og gjelder å være rask, Hvis det er sei er det lett å fylle kvoten, men det er ikke hver dag man finner de vandrende seistimene.

-Torsk (20-60cm) Samme pilketaktikk som Lyr men også på agntakler. Slep med 2 paternoster kroker i str 4-3/0 med perler, slanger, blekksprut og spinner blader fungerer bra.  Ikke noe spesielt men  bruker mine standard farger og agner med Gulp! Og makrell. Sjelden å fylle kvota, men vanlig å klare 5-7stk.

-Brosme (25-60cm) og Lange (25-70cm)  Fiskes vanligvis med slep og med 2 paternoster kroker etter andre arter Krok (2-4/0) jeg bruker oftest 1/0. Hvis man kommer på  «langevrak» kan grovere utstyr være nødvendig. (f. eks 6/0)  har aldri fylt kvotene, men 4- 6 stk (brosme + lange)er vanlig på en ok dag. Agn Gulp Sandmark og Makrell.

-Lusuer- et slep og 2 patenoster kroker i str (6-2), med perler og spinnerblad på slepet. Lett å fylle kvoten, men for dårlig betalt for å bruke tid. Agn biter av  Gulp!  og Makrell.

-Sypike fins på «små flekker» og det kan ta litt tid å få en . Det sjelden å fiske etter flere enn en pga av tiden og at de er dårlig betalt. Trenger ofte et agn som «kollapser» og jeg kjører ofte bare makrell evt Gulp! På sena over kroken.

-Hvitting (20-40cm) og Hyse (20-50cm) De største finnes vanligvis dypest (opptil 100m ved Feistein fyr), man vanligst å fiske dem på 30-60m. Vanlig å fylle kvote. Fiskes oftest med 3 paternoster kroker evt 1 slep og 2 paternoster kroker. Selvlysende slanger evt perler i selvlys og rødt, Krok 2 (4-1/0).  Vanlig å få 10 Hvitting og 3-6 hyser. Agn Gulp! Sandmark og makrell.

-Knurr (15-30cm) Fins over alt innaskjærs på flatbunn og er den best betalt arten. Pleier å investere en del tid i knurr som kan fanges på spesielle plasser visse år (varierer fra år til år om de leverer) Blitt vanlig at noen fyller kvota. Singel eller dobbel slep med 2 evt 1  paternosterkrok rett over bunnen. Krok str 6-4. Spinner blad, og fargerike perler jeg bruker oftest selvlysende og røde. Agn Biter (2-5cm) av Gulp! Børstemark og makrell. Har ved en anledning fylt kvota på 4 nedslepp (dvs 2 * triple og 2 * doble knurr)

-Flyndre (Sandflyndre, Rødspette) (20-40cm): fiske  på 20-30m dyp med dobbelslep og en paternosterkrok. Agn Biter (2-5cm) av Gulp! Børstemark og makrell.

Bruker vanligvis samme takkel til Flyndre og Knurr og de kan ofte finnes på nesten samme sted. Når vi driver kan vi drive over flekker med knurr, så flyndre, så hvitting. Da gjelder det å være rask når sjansene er der.

De fleste flytt har en spesiell art som mål så spør fiske skipper hva kan som forventes ved neste stopp. Det fiskes fra en blanding av store skøyter og mindre sjarker. Skøytene deles i 2 der hver side fungerer som «båt» når båtpoeng fordeles. Vanligvis vil det trekkes slik at man får liten båt ene dagen og stor båt den andre dagen. Det er lange dager på havet så husk mat og drikke.

Vi ses på brygga. Skitt fiske!

Red anm: Man kan om man går opp litt i kroker og sene bruke samme takkelet som Tor Arne vant Grensenappet med. Det finner du beskrivelse av her.