Ting å ha i enden av snøret

Ting å ha i enden av snøret

Publisert av Eirik Gundersen den 25.06.19.

Glidebommer:

Glide bommer bruker du når agnet skal presenteres forsiktig, spesielt der fisken ikke skal kjenne motstanden i et blysøkke. mange fiskearter liker å "nappe" i agnet før den bestemmer seg for å spise det. Det kan også være smart å bruke glidebommer på de artene som suger i seg føden. Det blir sagt at Kveita gjerne legger seg på agnet / maten sin før den bestemmer seg for å spise, da trenger man ikke å ta de kjente MEGA tilslagene. Lengden på glide emnet kan være fra 0,5m. til hele snøret på snellen.

Slep:

Å bruke slep er det mest effektive til bunnfisk som eks. Lange og Steinbit. En påmontert spinnerskje er å anbefale. Lengden på slepene er veldig avhengig av strøm og avdrift, jo mer strøm og avdrift jo lengre slep. Ca 75cm. holder til de fleste formål. Det er umulig å finne gode slep i sportsfiske butikkene, dessuten er det mest moro å lage egne slep.

Agntackel:

Det er ikke nødvendig å bruke så veldig mye penger på tacklene dine, det viktigste er å lage gode opphengsløkker som går fint i vannet. Bruk gjerne kroker som har et bøyd øye ( blekksprutkroker ) og tre en slange bit halvveis over krokstammen. Fargen på slangebiten velger en etter hvilke fiskeslag en er ute etter. ( Til stimfisk så bruker jeg en rødlig farge og til bunnfisk så bruker jeg en selvlysende slange ) Lengden på opphengstacklene, så bruker jeg å si at de skal være lik stangens lengde. Størrelsen på krokene er veldig avhengig av hvilket fiske man er ut på og hvor en skal fiske. Krokstørrelsen kan være fra 4-16/0. Sena kan være fra 0,25mm til 1,50mm

Pilker:

Hvilke pilker man skal bruke er avhengig av mange forhold eks. dybder, avdrift, sene og årstiden. Når Torsken beiter på småkrabber,

så anbefaler jeg en gul/rød pilk, er det mye sild i sjøen, så anbefaler jeg blanke pilker. På grunt vann, så vil jeg bruke pilker med mye farger og som skjener litt. På større dyp eks. over 30 m. så vil jeg bruke kompakte pilker, gjerne med litt selvlysende materialer. En bør bruke så lett pilk som mulig etter dybde og avdrift.

Gummidyr:

Det selges veldig mye rart i gummi imitasjoner, når det gjelder imitasjoner til havfiske så er det nesten bare blekkspruter, jigger og agnfluer som er brukelig. Et unntak er GULP, det har vist seg å være effektift. Jeg bruker disse hovedsaklig til slep etter en bom eller et slep etter pilk og søkker. Skal jeg anbefale noe så må det være en selvlysende blekksprut til slep og gjerne en spinnerskje påmontert.

Atraktorer:

Bruker du atraktorer, så vil du øke fangsten din med mange %. En atraktor kan være en spinnerskje, en perle, en slangebit, en ratle, en farget fjær, altså noe som lager lyd eller hjelper til å bli sett.

"Hemmelig våpen" I en konkurranse så bruker jeg luktstoff og en krokutløser. Grunnen til at jeg ikke bruker luktstoff på vanlige turer er helt klart prisen på disse. Du kan også knuse blåskjell og legg agnet i sausen av det. En krokutløser er en smart måte for å få kroken fort ut av fisken på, man stikker krokutløseren i krokbøyen og bruker fisken sin egen vekt for å riste den av.