Styremøte 04.12.18

Publisert av Eirik Gundersen den 24.04.19.Saker

Mausund festivalen 2019 THK utmelding
Lage et eget skriv her. Se vedlegg, blir også oversendt NHF og THK samt lagt ut på Facebook og Oslo HK sin hjemmeside.

Hitracupen
Går som vanlig ingen forandringer, se terminliste for datoer etc. Richard er som vanlig vår general
Frode vil vake i bakgrunnen (hvis han husker når det er) Tor Arne skal minne han på det, yea right,hehe.

Årsmøtet Oslo HK
Årsmøtet avholdes på Jerikoveien 10C lørdag 26 januar kl. 18.00. Årsfesten starter kl. 19.00.
Styret må ha klart følgende:
Årsberetning, leder, pluss Turkomiteen ved Sven og Tor Arne frist for Sven og Tor A oversendes til Lars innen 02.01.2019.
Regnskap skal sendes til revisjon innen 10.01.2019. Sendes til revisor(Petter)
Utsending av innkalling til årsmøtet utføres innen 12.01.2019. Ansvar sekretær.

Årsfest, evt. hederstegn
Styret deler ikke ut noe hederstegn i år. Richard sjekker med Bjørn om bragdpoeng pins.

Langturer 2019
Sørøya 2019 1 uken i Mars søndag til søndag , 2 eller 3 ledige plasser i skrivende stund. Pris for alt inkl. fly ca. 12 000,-

Hitracupen går som vanlig. Tidspunkt 31.05. og 01.06.

Helsingborg helg nytt i 2019 1 dag flatfisk og 1 dag sild og torsk.(kan være matauk tur- ubegrenset med flyndre og 8 torsk pr. fisker.)

Terminliste
Se eget skjema, legges ut på hjemmesiden og facebook. Oppdateres etter hvert son NC festivalene
Blir offentliggjort.

NHF generalforsamling 2019
Formann stiller.

Eventuelt

Styret