Minstemål

Publisert av Eirik Gundersen den 25.06.19.
Fra 1. januar 2010 gjelder bestemmelsene om minstemål på saltvannsfisk også gjelde i fritids- og turistfisket.

 

I Norge har vi lange tradisjoner for å benytte naturen til rekreasjon og høsting. Vi har alle derfor et felles ansvar for å bedrive vår aktivitet slik at også kommende generasjoner kan ha like mye glede av naturen som vi har. Derfor ble det fra januar i år inført minstemål på en rekke fiskeslag. Hovedgrunnen og regnestykket bak minstemålet er ikke vanskeligere enn at dette er antatt gytestørrelser for fiskeslagene slik at fisk skal få sjans til å gyte minst en gang før de blir fisket opp - dette er en meget naturlig måte å forvalte fiskebestandene på. Dersom all fisk blir fisket opp før de får gytt blir det fort lite fisk i sjøen. Alle fritidsfiskere bør derfor sette seg nøye inn i målene som gjelder, i god tid før neste fisketur. Du finner en oversikt over gjeldende mål og hvor målene gjelder nedenfor. Makrell og sei unntatt. Makrell som fiskes med krok eller garn og sei til egen husholdning/eget agnforbruk er unntatt reglene for minstemål. Det er heller ikke minstemål på lange, lyr og steinbit.

Dersom du skulle få en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død eller tydelig ikke levedyktig kan du spise den. Det er ikke tillatt å bevistt fiske etter fisk under disse målene. Reglene er likevel ikke laget for å straffe folk, målet er at folk blir mer bevisst på hva de fisker etter og at man skal la de små fiskene få være i fred.

Dersom du er "plaget" med mye småfisk kan enkle virkemidler være å gå over til større agn og kroker eller rett og slett flytte seg til andre områder som ike er så dominert av småfisk. Husk at det er fiskerens ansvar å til enhver tid kjenne til reglene for der man fisker

Kveite 80 cm 
TorskNord for 64° N47 cm 
TorskSør for 64° N40 cm 
HyseNord for 64° N44 cm 
HyseSør for 64° N31 cm 
Lysing 30 cm 
RødspetteUtenom Skagerrak29 cm 
RødspetteSkagerrak27 cmSkagerrak: avgrenset mot vest av en rett linje gjennom
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje
gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.
Mareflyndre 28 cm 
Sandflyndre 23 cm 
Lomre 25 cm 
Tunge 24 cm 
Piggvar 30 cm 
Slettvar 30 cm 
Glassvar 25 cm 
Hvitting 32 cm 
Skrubbe 20 cm 
Sei  Minstemålsbestemmelsene gjelder ikke for sei fisket til egen
husholdning eller eget agnforbruk.
Pigghå 70 cmPigghå måles fra snutespissen til bakerste kant av den
øverste haleflik.
Blåkveite 45 cm 
Breiflabb i garnfiske 60 cm 
Uer 32 cm 
Makrell  For makrell tatt med krok eller garn gjelder ikke minstemål
Sild fisket i Skagerrak.
(Unntatt norsk
fjordsild fisket innenfor
2 nautiske mil fra
grunnlinjene)
 18 cmSkagerrak: avgrenset mot vest av en rett linje gjennom
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje
gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.
Nordsjøsild 20 cm 
Norsk vårgytende sild 25 cm 
Trondheimsfjordsild 23 cm 
LoddeNord for 62 ° N11 cm 
LoddeI fiskerisonen
ved Jan Mayen
12 cm 
    
 
Det er ikke minstemål på sei, makrell, lange, lyr og steinbit.