Medlemsmøte 30.01.18

Publisert av Lars Hellum den 28.03.18.

 

 

Leder Lars Hellum ønsker velkommen og godt nyttår.

·        

Referat frå dei siste kose og klubbturane  

o   Juleturen var det lite fisk

o   10 januar var lite i vekt med 11 artar totalt, og Tor Arne vant

o   NM i sjøisfiske på Lygning var som alltid ein triveleg tur, men OHK vant ikkje noko

·         Samkøyring av dei ulike konkurransane – Anslag på deltagare  

o   Karmøy  – Tor Arne, Sven, Frode, Lars O, Lars H, Hilde(Eirik)

o   Vårfestivalen og Båstad  - 5-6  

o   EM på Island – 3

o   Grensenappet - 3-5

o   Hitracup 10-13.mai (helgen før 17.mai) - 15-20

o   NM i Tananger - 1-3 

o   Mausund - 10

o   Måløy - 8

o   Harstad - 2

o   Engelsviken - 8

o   Drøbak/skjærgårdsfestivalen - 8

o   Bergen - 4

o   Eigerøy/Jæren - 1

o   Pigghå/botne

 

o   Flyndretur til Sverige 27-28 oktober - 8

·         Forslag til endringer til NHF generalforsamling – ingen forslag

o   Samarbeidet om Mausundfestivalene er gode

o   Vi sender Johan Winge

·         Årsfest 

·         Karmøy – tackle tips

o   Det blir hyse, sei, torsk og lyr

o   Utaskjærs er det pilkefiske på 70-100meter, 2 rød gummimakk og svenskepilk deco

o   Innaskjærs er gjerne pilkefiske med 2/0-6/0 gummimakk og svenskepilk deco

o   Agnfiske med 2/0-8/0 med bom og mykje slangar, det blir brukt mest agn

o   Båtene går ut frå Kopervik

o   Utaskjærs fisker vi i området rundt Skudenes

·         Mal for kva som skal til for å lykkes på konkurransar

o   Du treng ikkje vett for å ha flaks

o   Førebuingar tek fort det dobbelt av fisketida

o   Tackler 5-7 identiske av alle tackler

o   Størrelse på agn

o   Enkel tilgang på agn, og ha alt klart

o   Sjølve fiskinga

o   Kiwi og Meny har den beste makrellen

o   Det er ikkje alltid ein trenger mykje pynt

 

o   Viktig å fiske lett nok

 

 

·         Årsfest 

·         Karmøy – tackle tips

o   Det blir hyse, sei, torsk og lyr

o   Utaskjærs er det pilkefiske på 70-100meter, 2 rød gummimakk og svenskepilk deco

o   Innaskjærs er gjerne pilkefiske med 2/0-6/0 gummimakk og svenskepilk deco

o   Agnfiske med 2/0-8/0 med bom og mykje slangar, det blir brukt mest agn

o   Båtene går ut frå Kopervik

o   Utaskjærs fisker vi i området rundt Skudenes