Klubbtur Drøbak 15.12.19

Publisert av Eirik Gundersen den 16.12.19.


Følgende arter ble fanget:
Torsk. Det var utrolige mengder med småtorsk. Vi prøvde å flytte flere ganger for å unngå den men vi fikk den overalt. Alt ble selvfølgelig sluppet ut. Det meste var smått men de største var nok snaue 2 kg.
Mye av flyttene i dag dreide seg om å unngå torsken.
Sei: Vi fikk seien nede på bunnen og helt opp til 20 meter over bunnen. Det meste var småsei på rundt 15-20 cm. Men det ble tatt noen få sei som bikket minstemålet på 40 cm. Tror alle ombord fikk sei. Vokser dette til kan det jo bli spennende om et par år igjen.

Hvitting: de fleste ombord fikk hvitting. De fleste lå rundt 15-20 cm men det kom opp 5-10 stk over 32cm.
Sypike. Alle fikk sypike . Det ble tatt noen på hvert stopp.
Sandflyndre. Ikke den letteste arten å få i dag men mange fikk den. Det var så mye torsk på flyndreplassene at flyndrene kom ikke raskt nok til.
Dette var fiskene det ble tatt litt antall av. I tillegg ble det tatt lyr og gapeflyndre.
Vi startet på innsiden av muren nær den sørlige åpningen og fisket i relativ sterk strøm på 15-20 meters dyp. Her ble vel de største fiskene som ikke var torsk tatt tidlig . Etter en stund her ble det så mye torsk at vi flyttet unna. Neste stopp ble sørlige åpningen av ormleina mellom Oscarsborg og Håøya. Her ble det litt hvitting og sypike før torsken tok over her også. Neste stopp ble grunntoppene innenfor langebåt. Noen sandflyndrer og sypiker ble tatt før torsken sendte oss videre. Så ble det en tur til sandtaket hvor det ble litt mer sandflyndre og hvitting. Her burde vi kanskje prøvd å variere litt mer men sleit med mye torsk her også. Vi avsluttet innenfor muren igjen og her kom det en gapeflyndre som ny art.
Makrell var beste agn i dag, hvis en satte på råreke i tillegg var det torsk bortpå med en eneste gang. Vi fisket fra 10-70 meter og det skjedde mest mellom 20-30 meters dyp.
En ny flott dag på sjøen og takk til Martin på Bjørg som tar seg tid til å kjøre fra Engelsviken til Drøbak for å kjøre oss. Nå blir det ikke fisking fra Drøbak på oss før etter 1 mai. Kanskje greit når en ser mengden med torsk som står i området nå. Får bare håpe den klarer seg når den møter andre farer utover vinteren og våren.