Hitracup 2016

Publisert av Eirik Gundersen den 02.07.19.

Lag totalt

 

Lag/Deltager nrFisker Dag 1Dag 2Totalt
OHK 5    
30Vigdis Shotborg26,4464,88 
31Jan R. Halstvedt89,6637,8 
32Morten Ytterstad46,827,64 
33Sebastian Hoaas24,468,58 
Totalt 187,3198,9386,2
OHK 2    
18Jan-Petter Ekeberg16,1244,9 
19Joaquim Barros24,4467,56 
20Johan Winge37,1421,84 
21Sven Solbakken34,7860,54 
Totalt 112,48194,84307,32
OHK 1    
14Tor Arne Rygg19,1235,48 
15Lars Hellum58,9236,72 
16Odd Langeid37,910,24 
17Frode Kagge35,0848,7 
Totalt 151,02131,14282,16
THK 1    
1Helge Roldstadås26,440,04 
2Knut Arne Røyne69,3431,48 
3Andreas Eriksen21,6641,14 
4Knut Nilsen10,730,3 
Totalt 128,1142,96271,06
THK 3    
9Per Arne Hagen38,3623,72 
10Runolf Lunden32,5417,38 
11Svein Erling Smolan68,7811,86 
12Øyvind Braa19,316,5 
Totalt 158,9869,46228,44
OHK 3    
22Carl Stiegler19,3222,98 
23Richard Sjursen22,4278,52 
24Karl Nilsen16,1614,36 
25Knut Elgrud15,1435,28 
Totalt 73,04151,14224,18
OHK 4    
26Øistein Kristensen42,47,46 
27Christoffer Jönsson53,0636,86 
28Christian Vikvam6,3812,34 
29Trond Borgen17,122,98 
Totalt 118,9479,64198,58
THK 2    
5Endre Kjendalen25,4220,94 
6Hans Helge Midtbø00 
7Kenneth Grande031,84 
8Bjørn Morten Hagen29,261,1 
Totalt 54,62113,88168,5
OHK 6    
34Svein Erik Fossemellem15,646,72 
35Rannveig Egge20,4626,02 
36Asgeir Gulbrandsen16,615,52 
37Hilde Skiffard45,4217,72 
Totalt 98,1265,98164,1
OHK 7    
38Stein E. Kareliussen35,720 
39Jonas Pocius7,728,84 
Totalt 43,4228,8472,26

 

Individuelt totalt

NummerNavnDag 1Dag 2Totalt
31Jan R. Halstvedt89,6637,8127,46
23Richard Sjursen22,4278,52100,94
2Knut Arne Røyne69,3431,48100,82
15Lars Hellum58,9236,7295,64
21Sven Solbakken34,7860,5495,32
33Sebastian Hoaas24,468,5892,98
19Joaquim Barros24,4467,5692
30Vigdis Shotborg26,4464,8891,32
8Bjørn Morten Hagen29,261,190,3
27Christoffer Jönsson53,0636,8689,92
17Frode Kagge35,0848,783,78
11Svein Erling Smolan68,7811,8680,64
32Morten Ytterstad46,827,6474,44
1Helge Roldstadås26,440,0466,44
37Hilde Skiffard45,4217,7263,14
3Andreas Eriksen21,6641,1462,8
9Per Arne Hagen38,3623,7262,08
18Jan-Petter Ekeberg16,1244,961,02
20Johan Winge37,1421,8458,98
14Tor Arne Rygg19,1235,4854,6
25Knut Elgrud15,1435,2850,42
10Runolf Lunden32,5417,3849,92
26Øistein Kristensen42,47,4649,86
16Odd Langeid37,910,2448,14
35Rannveig Egge20,4626,0246,48
5Endre Kjendalen25,4220,9446,36
22Carl Stiegler19,3222,9842,3
4Knut Nilsen10,730,341
29Trond Borgen17,122,9840,08
39Jonas Pocius7,728,8436,54
12Øyvind Braa19,316,535,8
38Stein E. Kareliussen35,72035,72
36Asgeir Gulbrandsen16,615,5232,12
7Kenneth Grande031,8431,84
24Karl Nilsen16,1614,3630,52
34Svein Erik Fossemellem15,646,7222,36
28Christian Vikvam6,3812,3418,72
6Hans Helge Midtbø000

 

Individuelt dag 2

Deltager nrNavnVekt
23Richard Sjursen78,52
33Sebastian Hoaas68,58
19Joaquim Barros67,56
30Vigdis Shotborg64,88
8Bjørn Morten Hagen61,1
21Sven Solbakken60,54
17Frode Kagge48,7
18Jan-Petter Ekeberg44,9
3Andreas Eriksen41,14
1Helge Roldstadås40,04
31Jan R. Halstvedt37,8
27Christoffer Jönsson36,86
15Lars Hellum36,72
14Tor Arne Rygg35,48
25Knut Elgrud35,28
7Kenneth Grande31,84
2Knut Arne Røyne31,48
4Knut Nilsen30,3
39Jonas Pocius28,84
32Morten Ytterstad27,64
35Rannveig Egge26,02
9Per Arne Hagen23,72
22Carl Stiegler22,98
29Trond Borgen22,98
20Johan Winge21,84
5Endre Kjendalen20,94
37Hilde Skiffard17,72
10Runolf Lunden17,38
12Øyvind Braa16,5
36Asgeir Gulbrandsen15,52
24Karl Nilsen14,36
28Christian Vikvam12,34
11Svein Erling Smolan11,86
16Odd Langeid10,24
26Øistein Kristensen7,46
34Svein Erik Fossemellem6,72
6Hans Helge Midtbø0
38Stein E. Kareliussen0
   
 totalt antall kilo1176,78

 

 

Lag dag 2

 

Lag/Deltager NRNavnVekt
OHK 5  
30Vigdis Shotborg64,88
31Jan R. Halstvedt37,8
32Morten Ytterstad27,64
33Sebastian Hoaas68,58
Totalt 198,9
OHK 2  
18Jan-Petter Ekeberg44,9
19Joaquim Barros67,56
20Johan Winge21,84
21Sven Solbakken60,54
Totalt 194,84
OHK 3  
22Carl Stiegler22,98
23Richard Sjursen78,52
24Karl Nilsen14,36
25Knut Elgrud35,28
Totalt 151,14
THK 1  
1Helge Roldstadås40,04
2Knut Arne Røyne31,48
3Andreas Eriksen41,14
4Knut Nilsen30,3
Totalt 142,96
OHK 1  
14Tor Arne Rygg35,48
15Lars Hellum36,72
16Odd Langeid10,24
17Frode Kagge48,7
Totalt 131,14
THK 2  
5Endre Kjendalen20,94
6Hans Helge Midtbø0
7Kenneth Grande31,84
8Bjørn Morten Hagen61,1
Totalt 113,88
OHK 4  
26Øistein Kristensen7,46
27Christoffer Jönsson36,86
28Christian Vikvam12,34
29Trond Borgen22,98
Totalt 79,64
THK 3  
9Per Arne Hagen23,72
10Runolf Lunden17,38
11Svein Erling Smolan11,86
12Øyvind Braa16,5
Totalt 69,46
OHK 6  
34Svein Erik Fossemellem6,72
35Rannveig Egge26,02
36Asgeir Gulbrandsen15,52
37Hilde Skiffard17,72
Totalt 65,98
OHK 7  
38Stein E. Kareliussen0
39Jonas Pocius28,84
Totalt 28,84

 

 

Største fisker

FiskerKlubbArtVekt
Morten YtterstadOHKBrosme5,38
Bjørn Morten HagenTHKBrosme4,38
Andreas EriksenTHKBrosme3,4

 

FiskerKlubbArtVekt
Frode KaggeOHKLange28,46
Joaquim BarrosOHKLange26,36
Knut Arne RøyneTHKLange24,88
Richard SjursenOHKLange24,48
Bjørn Morten HagenTHKLange23,04
Jan R. HalstvedtOHKLange22,5
Sebastian HoaasOHKLange22,28
Jan R. HalstvedtOHKLange20,5
Svein Erling SmolanTHKLange19,7
Lars HellumOHKLange19,34
Vigdis ShotborgOHKLange19,18
Jan R. HalstvedtOHKLange19,02
Sven SolbakkenOHKLange18,74
Jan R. HalstvedtOHKLange18,56
Svein Erling SmolanTHKLange16,32
Knut Arne RøyneTHKLange16,12
Helge RoldstadåsTHKLange15,42
Lars HellumOHKLange13,88
Frode KaggeOHKLange12,78
Per Arne HagenTHKLange12,54
Christoffer JönssonOHKLange12,36
Øistein KristensenOHKLange11,52
Frode KaggeOHKLange11,24
Odd LangeidOHKLange11
Carl StieglerOHKLange10,86

 

FiskerKlubbArtVekt
Øyvind BraaTHKLyr4,9
Endre KjendalenTHKSei7,82

 

FiskerKlubbArtVekt
Stein E. KareliussenOHKTorsk16,28
Morten YtterstadOHKTorsk13,08
Endre KjendalenTHKTorsk11,88
Knut ElgrudOHKTorsk11,76
Hilde SkiffardOHKTorsk11,06
Joaquim BarrosOHKTorsk10,7
Øyvind BraaTHKTorsk9,26
Sven SolbakkenOHKTorsk8,94
Trond BorgenOHKTorsk8,88
Rannveig EggeOHKTorsk7,02
Bjørn Morten HagenTHKTorsk4,98

 

 

Lag dag 1

Deltager nrFiskerVekt
OHK 5  
30Vigdis Shotborg26,44
31Jan R. Halstvedt89,66
32Morten Ytterstad46,8
33Sebastian Hoaas24,4
Totalt 187,3
THK 3  
9Per Arne Hagen38,36
10Runolf Lunden32,54
11Svein Erling Smolan68,78
12Øyvind Braa19,3
Totalt 158,98
OHK 1  
14Tor Arne Rygg19,12
15Lars Hellum58,92
16Odd Langeid37,9
17Frode Kagge35,08
Totalt 151,02
THK 1  
1Helge Roldstadås26,4
2Knut Arne Røyne69,34
3Andreas Eriksen21,66
4Knut Nilsen10,7
Totalt 128,1
OHK 4  
26Øistein Kristensen42,4
27Christoffer Jönsson53,06
28Christian Vikvam6,38
29Trond Borgen17,1
Totalt 118,94
OHK 2  
18Jan-Petter Ekeberg16,12
19Joaquim Barros24,44
20Johan Winge37,14
21Sven Solbakken34,78
Totalt 112,48
OHK 6  
34Svein Erik Fossemellem15,64
35Rannveig Egge20,46
36Asgeir Gulbrandsen16,6
37Hilde Skiffard45,42
Totalt 98,12
OHK 3  
22Carl Stiegler19,32
23Richard Sjursen22,42
24Karl Nilsen16,16
25Knut Elgrud15,14
Totalt 73,04
THK 2  
5Endre Kjendalen25,42
6Hans Helge Midtbø0
7Kenneth Grande0
8Bjørn Morten Hagen29,2
Totalt 54,62
OHK 7  
38Stein E. Kareliussen35,72
39Jonas Pocius7,7
Totalt 43,42
   
   
   

 

 

Individuelt dag 1

DeltagernrBåtFiskerLagVekt
31BogøyværingJan R. HalstvedtOHK 589,66
2BogøyværingKnut Arne RøyneTHK 169,34
11HilmarsonSvein Erling SmolanTHK 368,78
15HilmarsonLars HellumOHK 158,92
27BogøyværingChristoffer JönssonOHK 453,06
32JonasMorten YtterstadOHK 546,8
37JonasHilde SkiffardOHK 645,42
26BogøyværingØistein KristensenOHK 442,4
9ArildsonPer Arne HagenTHK 338,36
16HilmarsonOdd LangeidOHK 137,9
20JonasJohan WingeOHK 237,14
38BurøyStein E. KareliussenOHK 735,72
17BurøyFrode KaggeOHK 135,08
21SolværSven SolbakkenOHK 234,78
10JonasRunolf LundenTHK 332,54
8SolværBjørn Morten HagenTHK 229,2
30JonasVigdis ShotborgOHK 526,44
1BurøyHelge RoldstadåsTHK 126,4
5SnoopyEndre KjendalenTHK 225,42
19OrmskjærJoaquim BarrosOHK 224,44
33ArildsonSebastian HoaasOHK 524,4
23ArildsonRichard SjursenOHK 322,42
3ArildsonAndreas EriksenTHK 121,66
35BurøyRannveig EggeOHK 620,46
22SnoopyCarl StieglerOHK 319,32
12OrmskjærØyvind BraaTHK 319,3
14SolværTor Arne RyggOHK 119,12
29OrmskjærTrond BorgenOHK 417,1
36HilmarsonAsgeir GulbrandsenOHK 616,6
24BurøyKarl NilsenOHK 316,16
18ArildsonJan-Petter EkebergOHK 216,12
34BurøySvein Erik FossemellemOHK 615,64
25SolværKnut ElgrudOHK 315,14
4SnoopyKnut NilsenTHK 110,7
39OrmskjærJonas PociusOHK 77,7
28SnoopyChristian VikvamOHK 46,38