Gode råd om agnfiske

Publisert av Lars Hellum den 25.06.19.
Generelt om agn:
Agn kan være en pilk, gummimakker, jigger, fluer, atraktorer, generelle opphengere, fiskebiter, skjell, forskjellige marker, snegler, krabbekjøtt, kråkebollerogn og fabrikk lagde agntyper. Altså naturlige og kunstige agntyper.

Skal du velge et naturlig agn eller et kunstig agn?

Denne siden kommer til å handle mest om de naturlige agntyper. Det er nok ikke mange av de Norske hjem som ikke har noe slags fiskeutstyr liggende hjemme og de fleste er nok kjent med de forskjellige pilketeknikker, da mener jeg en slukstang eller et harpe / dorgesnøre ol. Til hyttebruk, så bruker jeg selv mye sluker på 60g. og har fått veldig mange spennende fiskeslag på disse, jeg har beskrevet det tidligere på tipssidene mine at dess større pilk / sluk jeg bruker, dess mindre fisk får jeg i antall. Ved bruk av kunstige agntyper, så vil du også utelukke mange fiskearter, for her vil du nesten bare stimulere synet på fisken. hurtiggående fiskeslag som makrell og sjøørret jakter hovedsaklig med synet. Det kan være svært så lurt å kombinere naturlige og kunstige agntyper sammen. Det er sjelden noe suksess å pilke på større dyp. ( + 150m ) Vist du skal pilke på større dyp, så kan du agne pilken. Hvordan virker en pilk??? Jo, pilkens/slukens gange ser ut som en syk og skadd fisk, så her våkner rovdyret i fisken og det er videre kjent at den sterkestes rett råder. Her må du prøve å tenke på de forskjellige sanseorganene fisken har. Ved bruk av naturlige agntyper ( også luktstoffer ) så vil du også kunne stimulere synet på fisken, luktesansen, smaksansen, jaktinstinktet og ikke minst sidelinjen som er en av fiskens største sanseorgan. Jeg anbefaler deg å kjøpe en fiskebok der det er beskrevet hva som er den naturlige føden til de forskjellige fiskearter du ønsker å fiske.

Skal krokspissen synes?

Vist fisken ser krokspissen, så vil den likevel ikke skjønne hva det er, her må en passe seg for å ikke miste krokingsevnen ved å bruke for mye agn i forhold til krokstørrelsen. I noen tilfeller, så kan det være lurt å bruke mye agn selv om kroken er liten, da er det bare å surre fast agnet nærmere krokøyet med elastisk ulltråd. Ved bruk av kroker med stort øye, så kan du også feste agnet med en splittbinders igjennom øyet på kroken. Har du prøvd å bruke to kroker på slepet? En annen løsning kan være å skjære bort kjøttet der kroken skal festes, altså bare la skinnet være igjen der kroken festes og likevel ha et fristenes kjøttstykke hengenes etter. Det går også fint å bruke kroker med mottagere på krokskaftet.

Hvor stort agn skal vi bruke?

Her er variasjon meget stor, først er det avhengig av hvilke arter en er ute etter eller hvor stor fisk i de forskjellige arter du forventer å få der du skal fiske, det er jo stor forskjell om du skal fiske på Sørøya eller i Halden. Min erfaring er mye agn = storfisk, men antall fisk jeg lander i stampen er få. Jeg synes at de fleste bruker alt for stort agn når de fisker, dessuten så utelukker du mange fiskeslag ved bruk av for stort agn. Min anbefaling er å bruke så smått agn du kan etter sted og forhold, bruker du tre kroker tilstammens, så prøv å bruke både stort og smått agn til du finner ut hva som finnes av fisk under båten.

Skal agnet ligge i ro ved bunnen eller i vannlaget?
Det er mange som trur at en skal fiske passivt når en bruker agn, altså latt agnet ligge helt i ro ved bunnen, det er helt feil ved de fleste tilfeller. Jeg anbefaler å være like aktiv som ved pilkefiske, jeg mener ikke at du skal pilke med naturlig agn, men innimellom løfte agnet opp fra bunnen og lage liv i agnet. Jeg har ofte opplevd at fisken biter på nettopp da jeg løfter opp agnet en meter eller tre. Noen ganger så kan det lønne seg å dunke agnet i bunnen, latt agnet ligge i ro i noen minutter for så å lage liv og røre ved å heise det litt opp igjen. Vist du fisker på bløtbunn, så må du huske på at du vil virvle opp mye slam og grums, det ser du ofte på agnet ditt, da er det som regel helt grått og tilsmusset av bunnslammet. Ved å bevege agnet ditt ofte, så vil små agnpartikkler falle av agnet ditt og det kan være nok til at fisken får snusen på agnet ditt. De fleste fiskearter er veldig nysgjerrig og vil bli tiltrukket av bevegelsene dine. Vel, det er aldri en regel uten unntak, skal du fiske skater så er trikset å la agnet ligge helt i ro, men vist du varierer dine bevegelser så vil du få flere fisker og arter. Vist du nå har skjønt det, og du får veldig mange napp uten at du får fast fisk, da anbefaler jeg deg å øke lengden på opphengsløkkene dine ( el. slepet ) eks. Hysen suger i seg nesten all føde, er opphengsløkkene for korte, så vil du her ta et tilslag før fisken har fått agnet langt nok ned i munnen. Så poenget mitt er at du skal fiske aktivt med agn, ja selv om båten ligger oppankret.