Fiske i Drøbak

Publisert av Tor Arne Rygg den 25.06.19.

Drøbaksundet.
I forkant av NM i september ønsker vi i Oslo havfiske klubb å fortelle litt om fiske mulighetene i Drøbaksundet, og å vise hvor de vanligste fiskeplassene ligger. Samt at dette er vår hjemmearena. Konkurransen er lagt opp som poengfiske begge dager og det vil bli fokus på antall arter og vekt. Det er et stort artsmangfold på liten plass så det er gode muligheter for en ny art hvis du ikke har fisket så mye i området. Oversikten viser de plassene vi bruker mesteparten av tiden vi fisker i Drøbak. Så dette kan være greit å vite om uansett hvilket fiske ærend du har. Les og se om det er noe du kan bruke..

 

 

 

1. Mølla

Mølla er en av de mest kjente og brukte fiskeplassene i Drøbak. Dypet på mølla ligger på rundt 100 meter men vi fisker i alle vannlag. Mange sverger til å fiske etter sei på rundt 50 meter men det kan lønne seg å lete på ulike dyp og være hyppig nede på bunnen for å sjekke. Skal du fiske optimalt på Mølla må du ha en snelle med telleverk eller andre hjelpemidler som gjør at du vet hvilket dyp du fisker på til enhver tid. Ellers av utstyr trenger du en 20-30 punds stang som du kjenner godt og lett kan se nappene på. Vi bruker bare ”stumme snører” som ”fireline” for å kjenne nappene. Strømmen kan være ubehagelig sterk så vi bruker ikke tykkere snøre en 0,25 med mer for å unngå for mye snørevandring.

Har du med makrell og kokt eller rå reke har du stort sett det du trenger av agn. En del har med gulp og agnsild (5-15 cm) i tilegg. Særlig etter sei oppe i vannet er det mange som sverger til agnsild. Noen dager er det vanskelig å få hvitting og hyse uten gulp. Makrell er førstevalget for de fleste men det er lurt å ha med litt å variere med hvis fisken er sær.

På Mølla satser de aller fleste på agnfiske med krok i størrelse 2-4.0 alt etter hva vi fisker og hvor forsiktig fisken er. Reine paternoster takkler eller slep med paternoster er det vanligste å bruke. Avstanden mellom krokene kan variere fra en halv meter opp til 4-5 meter. Vi kommer til å lage en egen artikkel om ulike takkler der vi går nøyere inn på hva vi mener fungerer greit. Det kan være godt med strøm så du må ha med deg søkker i vektklasser fra 100 til 500. 2-300 gram er vel hyppigst brukt

De vanligste fiskeslagene du kan forvente deg er sei, hvitting, sypike, hyse, torsk og lyr. Er det makrell i fjorden får vi den ofte her også. Ellers er vi borti nesten alt som finnes i Drøbaksundet i løpet av en sesong.

 

2. “30 meteren”

”30-metere". En vanlig plass du kan komme til er på ”30-meteren”. Den ligger en drøy 5 minutters båttur fra Mølla. Dette er en topp der grunneste parti er 30 meter men det blir raskt dypere ned mot 70-80 meter. Oppe på toppen kan det være lurt og prøve noen pilkedrag etter lyr og småsei. Noen ganger står det også bra med småtorsk oppe på toppen. Nedover i bakken går det stort sett i lyr og sei med innslag av hvitting. Her kan det være greit å gå over til agn. Det blir fort dypere så det kan være lurt å sjekke dypet ofte hvis du ønsker å fiske langs bunnen.

 

3. Muren

Muren er et relativt flatt område med dyp rundt 40 meter. Her får vi ofte småfisk av de samme artene som gjelder på mølla. I tilegg er det en av de kjente plassene for flatfisk og knurr. Her fisker vi stort sett med agn og små kroker ( ned i mot 6-8 krok).

 

4. Ormleia

De aller fleste vil nok starte NM helt nord i Ormleia , -sundet mellom Oscarsborg og Håøya. Turen går dit tidlig på morgenen og det er sild som er hovedmålet. Dypet er maks 50 meter og silda står fra 10 meter og helt ned mot bunnen. Her er det en sildehekle som gjelder med krokstørrelse mellom 2 og 1.0. Skal du være sikker på sild må du være her om morgenen, seinere på dagen er det mer sjeldent å få den. Innimellom får vi fin sei, torsk og lyr som jager i silda så mange satser på en pilk med to opphengere. Sildekvoten kan være overstått raskt og dette er også en av de sikreste stedene for å få småtorsk så en bør være raskt over på agn. En bør også være obs på at det kan gå litt makrell sammen med silda. Knurr og flatfisk er det også relativt vanlig at noen får i dette området

 

5. Langebåt

Langebåt er på en måte den nordlige delens svar på Mølla. Vi fisker etter de samme fiskeslagene og dypet varierer fra 70-100 meter. Her er fisket mer fokusert mot bunnen men en kan finne sei, hyse og hvitting oppe i vannet. Det er jevn bunn og stort sett satser vi på agnfiske her.

 

6. Lykta

Når vi fisker her ligger vi nord på øyene festningen ligger på. Det ligger en lykt her men det er ikke alltid vi ligger ved den, i praksis fisker vi noen hundre meter både nord og syd for selve lykta. Bunnen er veldig variabel og det er lett å sette seg fast hvis du ikke er veldig oppmerksom og følger bunnen med hyppige intervaller. På få meter drift kan dybden variere fra 70-100 meter. Her også satser de fleste på agnfiske.

Lykta er det mest sannsynlige stedet å få vass-sild hvis denne arten er i området. Vanlige arter ellers er Hvitting, sei, sypike, hyse, lyr og torsk. Når en blir litt kjent med bunnforholdene kan det være lurt å følge toppene og ikke slippe til bunnen med en gang. Her også bør en prøve seg litt opp i vannet og i tilegg til allerede nevnte arter kan det stå makrell og sild høyt over bunnen.

 

7. Hallangspollen.

 

Hvis vi går til Hallangspollen er det først og fremst for å prøve flyndra. Det er litt uoversiktlig bunn innover så du får ikke så mange båtførere til å gå langt inn. De beste flyndreplassene er et par hundre meter inn fra åpningen langs fortøyningsbøyene som ligger der og videre sørover mot småbåthavna. Vi fisker fra 20-40 meter. Langs bergene på nordsiden før en kommer inn i pollen kan gi godt fiske etter sild, makrell, sei og lyr men det er oftest mot kvelden bettet er godt her

 

8. Klokkebøya

Klokkebøya er en god fiskeplass men det er såpass sterk strøm her at du føler du er på elvefiske når det strømmer som verst. Har du lyst til å prøve denne plassen bør du sjekke at båten du har klarer å ligge noenlunde i ro her. Dypet varierer fra 10-40 meter. Ved Klokkebøya kan det være lurt å prøve litt pilking med små opphengere (2/0 gummimark, 2-1/0 opphengsfluer) etter sei, lyr, torsk og makrell. Virker ikke pilkingen er det bare å skifte over til agn.

 

Fisket ellers:

Dette er de vanligste plassene vi prøver oss på når vi er ute. Fra Mølla er det også mange som prøver seg videre sørover til Skiphelle bukta. Her er det fiske etter flatfisk og knurr som er hovedmålet, men hvitting, sypike og småtorsk er også vanlige arter å få. Leppefiskene ( Bergnebb med slektninger)  fisker vi relativt grunt fra 5-15 meter. Vi fisker nær land, enten utenfor kaianlegg eller svaberg. Det viktigste med dette fisket er at du bruker liten nok krok (16-8)

Som nevnt er artsmangfoldet noe av det som gjør det morsomt å fiske i Drøbaksundet.

 

De vanligste artene du kan regne med å få er:

Alle steder i sundet: Sei, sypike , torsk, lyr, hvitting, makrell.

Mølla/langebåt: Øyepål ,  Hyse.

 

De artene vi ofte får:

Muren/Hallangspollen/Skiphelle: Knurr, flatfisk

Grunnområder nær land: leppefisk

 

De artene vi tar innimellom:

Mølla: Lange, lysing, skjeggtorsk, kolmule, lusuer og diverse haier og skater.

 

 

Er det fortsatt noe du lurer på er det bare å ta kontakt så skal vi svare så godt vi kan

http://www.oslohavfiskeklubb.net/

Tor Arne Rygg